Все про виконавче провадження в Україні

Рішення державних органів чи посадовців повинні бути реалізовані швидко та у встановленому законом порядку. Саме виконанням таких рішень у примусовому порядку займаються виконавці. В теперішній час в Україні змінився порядок здійснення виконавчого провадження. Наша стаття буде цікава тому, хто бажає знати все про виконавче провадження, що собою представляє в теперішній час виконавча служба, хто може виступати сторонами цих взаємовідносин, що взагалі робити, щоб відкрили справу. А також розповімо, що таке Реєстр виконавчих проваджень та Єдиний реєстр боржників.

В завершення статті ви дізнаєтесь, якими правами наділені виконавці та що вони фактично можуть зробити, щоб занапастити життя боржнику.

Перш за все зазначимо, що ця діяльність регулюється ЗУ:

 • «Про виконавче провадження» № 1404-VІІІ;
 • «Про органи і осіб, що здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів» № 1403-VIII в чинній редакції від 28 серпня 2018.

Взагалі, виконавче провадження — сукупніі дії, які виконуються уповноваженими органами з метою примусового виконання рішеня.

Так, в примусовому порядку виконується судові рішення, винесені у цивільних/господарських/кримінальніх/адміністративних провадженнях, а також у справах щодо адміністративних правопорушень.

До речі, в статті “Заборгованість по аліментам – розрахунок боргу виконавцем (зразок заяви)” ми розповідали про способи розрахунку на прикладі аліментних боргів, а також надали зразок заяви. Ще по цій темі бага інформації в статті “Позовна заява про стягнення заборгованості та пені по виплаті аліментів, розрахунок пені)“.

Сторони виконавчого провадження

Ними являються…

 • стягувачі;
 • боржники.

Стягувачі – це особи (юридичні, фізичні), позовні вимоги яких задоволені повністю/частково, в результаті чого необхідно вчинити певні дії. Іншими словами це особи, у чиїх інтересах здійснюється провадження.

Боржники — особи (також юридичні, фізичні), які зобов’язана здійснити конкретні дії на підставі рішення, тобто особи, проти яких проводиться виконання.

Згідно до ЗУ «Про виконавче провадження», відповідальними за виконання рішення являються виконавці…

 • державні;ЗУ про державну виконавчу службу
 • приватні.

Відносно останніх, існує обмеження. Приватній службі заборонено здійснювати примусове виконання наступних рішень:

 • в яких стягувачем виступають держава, владні органи;
 • де існує спор щодо майна державних, комунальних підприємств;
 • де здійснюється виселення/вселення фізичної особи;
 • рішень, постановлених адмінсудами;
 • рішень, винесених Європейським судом.

Реєстр виконавчих проваджень або АСВП – що це таке?

Автоматизована система виконавчого провадження – інформаційний інтернет-портал, де реєструються документи провадження, фіксуються дії та формується Реєстр.

Вхід до реєстру виконавчих проваджень здійснюється через сайт Мінюста, безоплатно та вільно. В інтернет-порталі можна знайти інформацію про любе провадження, для цього достатньо ввести наступні критерії:

 • П.І.Б., дата народження платника;
 • П.І.Б. стягувача;
 • найменування, код в Єдиному держреєстрі юросіб або фізосіб — ФОП, (при цьому юридична особа може виступати боржником/стягувачем);
 • номер справи.

Завдяки реєстру виконавчого провадження …

 • виготовляються документи;
 • формуються статистичні дані;
 • розподіляють документи між співробітниками ДВС;
 • сторони можуть отримати інформацію;
 • формується електронний архів, документи зберігаються централізовано;
 • реєструється вхідна та вихідна кореспонденція, можна відслідкувати етапи її проходження по «інстанціям»;
 • формується Єдиний реєстр боржників.

Єдиний реєстр боржників

Реєстр представляє собою інформаційну базу, створену з метою оприлюднення інформацію щодо осіб-боржників та їхніх невиконаних зобов’язань.

Список таких осіб, які фігурують у виконавчих провадженнях і включені до Єдиного реєстру боржників, відкритий та переглянути його можна також на офіційному сайті Мінюсту. Таким чином, якщо ви є боржником, у вас існують майнові зобов’язання, будь-яка особа може отримати про це інформацію.

Відомості щодо особи-боржника заносяться до Єдиного реєстру одразу при винесенні відповідної постанови про відкриття виконавчої справи.

Разом з тим, до Єдиного реєстру не вноситься інформація, якщо…

 • борг відсутній більше 3-х місяців;
 • має місце рішення немайнового характеру;
 • боржниками виступають державні, місцеві органи влади.

За загальними правилами, особа виключається із Єдиного реєстру боржників, якщо виконавча служба винесла постанову про зупинення справи.

В Єдиному реєстрі можна знайти наступну інформацію:

 • особисті дані особи-боржника (для громадянина – П.І.Б., дата народження; для юрособи – найменування, ЄДРПОУ);
 • інформацію про орган, посадову особу, яка видала той чи інший документ;
 • інформацію про органи, посадову особу-виконавця (номери телефонів посадових осіб, електронна адреса, поштова адреса);
 • номер справи;
 • категорія (аліментні зобов’язання, штраф і т.і.).

Виконання судового рішення, яке вступило в законну силу

Тепер розпишемо алгоритм дій, які необхідно здійснити стягувачу після винесення судом відповідного рішення.

Отримання виконавчого документу

Виконавчим документом називається документ, який видає суд чи інший орган, з метою примусового виконання прийнятого рішення чи іншого акту правового характеру.

Читайте також:  Заява про видачу виконавчого листа (дубліката) про стягнення аліментів

Щоб забезпечити виконня такого рішення, стягувачу необхідно надати в суд заяву «Про видачу виконавчого документа».

Як показує практика, суди часто роблять помилки. Щоб уникнути додаткового ходіння «по інстанціям», ретельно перевірте правильність інформації та реквізитів:

 • назва/дата видачі листа, найменування органу, П.І.Б. службової особи, що видала документ;
 • дата/номер рішення, на підставі якого виданий документ;
 • повні дані, назва юридичної особи,, П.І.Б. фізичної особи (стягувача/боржника), місце знаходження (для юрособи), місце проживання/знаходження фізичної особи, дата народження особи-боржника (якщо це фізична особа);
 • ідентифікаційний номер юр.особи в ЄДРПОУ, фізичної особи—підприємця, стягувача/боржника (для юросіб – при наявності);
 • ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків – боржника (якщо за своїми релігійними переконаннями у законному порядку особа відмовились у присвоєнні коду – серія, номер паспорту;
 • резолютивний блок листа (прописується у кінці документу);
 • дата вступу рішення у законну силу (виключення – якщо рішення підлягає негайному виконанню);
 • термін, в який рішення пред’являється до виконання.

Виконавчий лист може містити також іншу інформацію, яка сприяє примусовому виконанню судового рішення (наприклад, де боржник праціє).

Документ підписується уповноваженим посадовцем, зазначаються прізвище та ініціали, проставляється печатка (якщо наявність печатки передбачена законом).

Зверніть увагу: якщо якісь дані будуть відсутні, вказані невірно, працівник виконавчої служби поверне лист та відмовить у відкритті справи. Найчастіше у практиці роблять такі помилки: не зазначають рік народження фізичної особи-боржника, місце народження, данні вказуються невірно.

Навіть якщо у листі все вказано правильно, державна виконавча служба може не прийняти документ до виконання та вернути стягувачу на протязі 3 днів з дня його надання, з наступних причин:

 • недотримання процедури подачі (приклад: пропущено термін пред’явлення листа до виконання (існує загальне правило – три роки). Більше про це ми розповідали в статті “Термін дії виконавчого листа за аліментними зобов’язаннями“;
 • документ не відповідає вимогам, які передбачені Законом;
 • відсутні документи, що підтверджують сплату авансу (якщо внесення авансу – обов’язкове);
 • відсутня особа-боржник чи предмет стягнення (приклад: боржника визнано банкрутом);
 • Національний банк України прийняв рішення та відкликав банківську ліцензію, ліквідував банк—боржника;
 • судове рішення не набрало чинності.

Якщо за тих чи інших підстав лист не був прийнятий до виконання, стягувачу необхідно звертатися в суду, подавати відповідну заяву – про виправлення помилки, приведення виконавчого документа у відповідність і таке інше. В таких випадках вертається аванс, сплачений раніше.

Якщо ви загубили вокавчий лист, прочитайте нашу статтю “Заява про видачу виконавчого листа (дубліката) про стягнення аліментів“.

Звернення до виконавчої служби

Ітак, лист отриманий. Крок другий – звернутися у виконавчу службу. Як ми вказали раніше, в Україні працюють, окрім державних, ще приватні виконавці.

Так все ж, куди звертатися стягувачу? В частині 1 та 2 статті 24 ЗУ № 1404-VІІІ , заходи із повернення боргу проводяться за місцем…

 • проживання особи-боржника;
 • знаходження боржника;
 • його роботи;
 • реєстрації майна.

Куди звертатися, вирішує стягувач.

Зверніть увагу! Приватні виконавці проводять заходи по місцю проживання, знаходження/перебування платника, по місцю розташування майна.

Вибір служби, яка буде займатися стягненням, здебільшого впливає на успіх – стягнення більш вірогідне, якщо заходи проводяться за місцем знаходження майна боржника, за місцем отримання доходів.

Подання заяви та виконавчого листа

Чітких правил щодо складання заяви – не передбачено. Документ оформлюється в довільній формі. Разом з тим, слід зазначити данні про боржника, які б змогли його ідентифікувати, сприяти швидкому отриманню результату (приміром, можна вказати номер банківського рахунку, місце працевлаштування, місце знаходження боржника і т.д.). Крім того, стягувачу слід зазначити номери рахунків, куди будуть перераховуватися отримані кошти. Якщо боржник вже сплатив частину боргу, це також слід зазначити.

Як правило, подання заяви передбачає сплату авансового внеску.

В даному випадку аванс – це кошти, які необхідні виконавчій службі, яка організовує та проводить дії. Розмір авансового внеску буде залежати від суми боргу чи від суми, яка підлягає стягненню.

Так, сума авансу встановлюється на рівні 2% від розміру стягнення, але не повинна перевищувати 10 мінімальних заробітних плат (37 230грн.).

Якщо річ іде про позов немайнового характеру, про справи щодо забезпечення позовних вимог для фізичних осіб, аванс складає:

 • для фізичних осіби— одна мінімальна зарплатня (у 2018 році – це 3 723грн.);
 • для юридичних осіб – дві мінімальні заробітні плати (7 446грн.).

Існують пільги по сплаті авансового платежу. При зверненні до державної виконавчої служби, авансовий внесок не сплачують…

 • державні організації;
 • інваліди війни;
 • інваліди 1 і 2 групи та їх представники (в тому числі представники дітей—інвалідів);
 • особи, віднесені до першої та другої категорії постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Крім того, категорія рішень також має значення. Від оплати авансу звільнені особи-стягувачі по наступних справах:

 • трудові правовідносини (приміром, про незаконне звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, стягнення зарплатні);
 • про стягнення соціальних виплат (підрахунки, призначення, перерахунки, спори, пов’язані з пенсійними виплатами, соціальними виплатами для непрацездатних громадяна, виплатами та пільгами для «дітей війни» і т.д.);
 • про відшкодування шкоди, яка завдана внаслідок каліцтва, іншого ушкодження здоров’я, смерті;
 • про стягнення аліментних зобовязань;
 • про стягнення матеріальної, моральної шкоди, яка заподіяна внаслідок вчинення кримінального злочину;
 • при виконанні рішення Європейського суду.
Читайте також:  Як оголосити в розшук боржника по аліментах?

Частиною 3 статті 43 Закону України «Про виконавче провадження» зазначено, що після закриття справи чи повернення листа, авансована сума вертається стягувачу.

Підсумуємо: на адресу ДВС направляється…

 • заява;
 • оригінал виконавчого листа;
 • квитанція про сплату авансу (у більшості випадків).
Зверніть увагу: стягувачу краще зробити копії всіх документів. Один пакет документів слід направити до ДВС, другий, з відміткою про прийняття – залишити собі. В подальшому, можливо, потрібно буде письмове підтвердження звернення.

Заява розписується на працівника ДВС, той перевіряє правильність її оформлення, а також наявність підстав, які унеможливлюють відкриття провадження. Якщо все вірно, як правило, на наступний робочий день виконавець відкриває провадження – виносить відповідну постанову.

В постанові вказують такі дані:

 • номер провадження;
 • дата, місце винесення постанови;
 • службова особа, що винесла постанову;
 • інформація про виконавчий документ (орган, який його видав; інформація щодо стягнення; дані боржника, стягувача; дата, з якої лист набрав чинності);
 • дата подання заяви про виконання;
 • резолютивна інформація (постановляюча частина – факт відкриття провадження, боржнику встановлюється час для добровільного виконання зобов’язань, роз’ясняється, що у разі примусового виконання, з боржника стягується ще й виконавчий збір та витрати, пов’язані з виконанням).

Крім того, в постанові вказується спеціальний ідентифікатор, завдяки якому стягувач та боржник зможуть знайомитися з матеріалами справи.

Як працює державна виконавча служба в Україні?

Якщо виконавцю відомо про банківські рахунки боржника та особисте майно (інформацію надав стягувач, посадовець сам витребував дані (в банку, МБТІ, земресурсах, ДАІ), на все це накладається арешт. Як правило такі дії –  гарантія виплат належних стягувачу грошових коштів.

Боржник може домовитися зі стягувачем, реалізувати майно, а грошові кошти передати другій стороні в розрахунок за борги. Крім того, боржник може передати належне йому майно. Після внесення необхідної суми на рахунки ДВС чи передачі власності, виконавець повинен зняти арешт.

Деякі боржники (особливо це стосується аліментоплатників) стикаються з проблемою – борги погашені, а службова особа ДВС відмовляється виносити постанову про зняття арешту, мотивуючи тим, що заборгованість може знову утворитися. Такі дії службовця є незаконні, слід звернутися зі скаргою до вищого керівництва ДВС, з позовною заявою до суду.

Що робить виконавець, якщо інформація про місце знаходження боржника відсутня?

Має право звернутися до суду з поданням про оголошення особи у розшук, а також подати запити у відповідні органи. В подальшому всі витрати, пов’язані із розшуком, примусово стягуються і з боржника.

Як розприділяються грошові кошти, які стягує виконавча служба?

Розподіл здійснюється таким чином:

 • перша черга виплат – стягувачу повертається сплачений ним аванс;
 • друга черга виплат – компенсація витрат, пов’язаних із виконавчими заходами, які не покриті авансом;
 • третя черга – задоволення вимог отримувача та оплата виконавчого збору.

Розмір такого збору – 10% від фактично стягнутих коштів, або основна винагорода приватних виконавців. Якщо виконується немайнове рішення, сума збору встановлюється на рівні 2-х розмірів мінімальної зарплатні (на 2018 рік – це 7446грн.) – для боржника – фізичної особи, 4 розміри мінімальної зарплати (на 2018 рік – 14892грн.) – для юридичної особи.

 • в четверту чергу стягуються штрафи, винесені відповідно законодавству.

Стягнуті з платника гроші надходять на відповідні рахунки ДВС, чи на рахунки приватної виконавчої служби. В подальшому кошти перераховуються на вказаний стягувачем у заяві банківський рахунок, можуть бути надіслані поштою.

Зверніть увагу: поштовим переводом не пересилаються кошти, стягнуті в розрахунок аліментних зобов’язань. Крім того, неможна здійснити перерахування боргу на банківські рахунки третіх осіб, а також надати гроші в готівковій формі.

Грошові кошти, які залишилися після сплати всіх зобов’язань, повертаються особі-боржнику.

Буває, що стягувач не повідомив про те, на який банківський рахунок повернути грошові кошти, чи був повідомлений про стягнення, однак гроші не затребував. В такомі разі борг списується з рахунків ДВС чи приватних виконавців та спрямовується до Держбюджету України.

Після того як рішення фактично виконане та борг сплачений, провадження закривається, про що виноситься відповідна постанова.

Якщо говорити про аліментні борги, то разом із боргом можна стягнути пеню. Більше про це – в нашій статті “Стягнення неустойки (пені) за несплату аліментів (зразок позовної заяви)“.

Що ж реально може зробити виконавець?

По-перше, якщо боржник офіційно працює чи отримує дохід (у вигляді пенсії, стипендії, тощо)на такий дохід накладається стягнення, розмір якого не може перевищувати 50% місячного заробітку, внезалежності від того, скільки справ заведено на боржника. По комунальним боргам розмір стягнення не повинен перевищувати 20% від доходу платника.

Читайте також:  Аліменти на дитину у фіксованій (твердій) грошовій сумі

Крім того, у ЗУ «Про виконавче провадження» зазначені види доходів, на які взагалі не зможе бути накладено стягнення. Наприклад, це вихідна допомога по звільненню, різноманітні виплати на дітей. Радимо детально ознайомитися з цим списком і якщо стягнення накладено на будь-які з цих виплат – сміливо оскаржуйте дії посадовця.

По-друге, як ми зазначали вище, може бути накладений арешт на банківські розрахункові рахунки фізичної особи, особи-підприємця, юридичної особи. Тут суми стягнення не обмежуються процентними відрахуваннями від доходу.

Забігаючи на перед відмітимо, що відкриття нового розрахункового рахунку, якщо на попередні накладено арешт – це кримінальна відповідальність за ухилення від виконання рішення суду. Тому цього краще не робити, а вирішувати питання про скасування арешту шляхом оплати боргу чи в судовому порядку.

По-третє, на все майно боржника накладається арешт та здійснюється його подальша реалізація.

Приклад:
Наприклад, ви – власник автомобіля. На нього накладуть арешт, в будь-який момент ваш автомобіль може потрапити на штраф майданчик. Далі вас попросять оплатити борг, а також суму за кожен день перебування автомобіля на штраф майданчику. Якщо ви цього не зробите, автомобіль, скоріш за все, буде реалізований з аукціону.

Якщо ж до вас прийшли додому, описали майно, погрожують накласти на нього стягнення, пам’ятайте наступне:державні виконавці

 1. ви маєте право взагалі нікого не впускати в дім без судового рішенняпро примусове проникнення, а щоб отримати таке рішення, виконавчій службі доведеться пройти довгу та складну судову процедуру;
 2. ви повинні перевірити, чи не знаходиться арештоване майноу переліку такого, на яке не підлягає стягненню. Якщо знайшли – сміливо звертайтеся до суду;
 3. ви можете оскаржувати арешт та накладення стягнення на майно на підставі того, що воно не ваше. Пам’ятайте, згідно закону, можна накладати стягнення виключно на особисте майно боржника, але не на майно інших осіб (припустимо, батьків, брата, сестри).

По-четверте, службовець має право звернутися до суду для заборони вам виїзду за кордон згідно ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження» та ст. 441 ЦПК України.

Але ви повинні знати, що для обмеження виїзду за кордон виконавча посадовець повинен звернутися до суду. Це тривала процедура, ви зможете в ній також взяти участь та пред’явити свої докази, чому цього робити не варто.

Мінус заборони виїзду за кордон в тому, що, якщо ви вчасно не проявили пильність і не знали про рішення суду про заборону виїзду, про це дізнаєтеся безпосередньо при спробі перетнути митний кордон. І ви не зможете нічого з цим зробити, крім як оскаржити рішення суду про заборону виїзду в установленому законом порядку.

По-п’яте, якщо ви є учасником ТОВ, будь-якої іншої юридичної особи, виконавець має право накласти стягнення на вашу частку в цьому ТОВ. Але не будемо в це заглиблюватися. По-перше, це відбувається вкрай рідко, по-друге, це також дуже тривала процедура, яка застосовується тільки якщо по-іншому виконати рішення суду неможливо.

На стадії виконання рішення суду все відбувається не так швидко і просто, тому при розумному підході у вас завжди будуть варіанти продовжити час для оплати боргу чи уникнути хоча б частини негативних наслідків. Але звичайно ж борги краще не збирати і, якщо проблема виникла, вирішувати її заздалегідь, не відкладати на потім. Чим раніше і грамотніше ви це зробите, тим більше майна збережете.

Отже, підведемо підсумки. Якщо ви не змогли зменшити чи оскаржити аліментні або інші борги, правильно та грамотно підійдіть до питання іх сплати. Адже тепер ви знаєте все про виконавче провадження.

До речі, аліменти можна не платити цілком законно. Більше про це – в нашй статті “Як законно не платити аліменти?“.

Перераховували гроші на утримання дитини, а на вас подали до суду? Прочитайте наші статті “Неофіційна сплата аліментів: як підтвердити, що батько утримує дитину?” та “Як доказати, що батько платив аліменти на дитину?“.

Зверніть увагу!

 • У зв’язку з частими змінами в законодавстві інформація може стати неактуальною швидше, ніж ми встигаємо її оновлювати на сайті.
 • Всі випадки індивідуальні та залежать від багатьох факторів.
 • Тому для вас працюють безкоштовно експерти-консультанти! Розкажіть про вашу проблему – ми допоможемо її вирішити! Запитайте прямо зараз!

8
Отправить ответ

avatar
3 Тем комментариев
5 Ответов
4 Подписчиков
 
Популярный комментарий
Популярное обсуждение
  Подписка  
новейшим старейшим рейтингу
Уведомления of
Nick
Гость
Nick

Подскажите что означает в
ЕРБ
Стан ВП :завершено. Спасибо заранее.

лесіка
Гость
лесіка

якщо особа є в ЄРБ, але в АСВП “Стан ВП: Завершено”, що це означає???

лесіка
Гость
лесіка

якщо батько дитини живе і працює за кордоном і має там реєстрацію, готує документи на ПМЖ, на яку суму аліментів можна розраховувати?

wpdiscuz   wpDiscuz