Відзив – заперечення на позовну заяву (зразок)

Опинившись у ролі відповідача по цивільній справі, варто подбати про захист своїх інтересів. Ст. 178 ЦПК України надає можливість відповідачу, при отриманні позову, висунути свої міркування і навіть спростувати їх – за наявності законних підстав. Заперечення на позовную заяву оформляється у вигляді відзиву.

У зв’язку із змінами до ЦПК України від 2018 року, мають місце деякі непорозуміння стосовно того, яким саме документом оформляється заперечення.

Приклад:
Питання до адвоката: мені на пошту прийшла позовна заява із документами. Я не згоден із вимогами, викладеними у позові. Що направити – відзив на позовну заяву, або заперечення?

Відповідь адвоката: раніше, до 2018 року, відповідач направляв до суду заперечення. В теперішній час відповідач повинен направити до суду документ, що називається «відзив», в якому викладає заперечення на позовну заяву (згідно ст. 178 ЦПК України). Позивач, у свою чергу, складає «відповідь на відзив», згідно зі ст. 179 ЦПК України). В подальшому відповідач направляє «заперечення», в якому викладає свої думки та міркування щодо фактів, викладених у відповіді позивача.

Таким чином, між сторонами процесу здійснюється своєрідний обмін документами, в яких висвітлюються міркування, аргументи, думки щодо визнання або невизнання вимог, викладених у позові.

ВАЖЛИВО: обмін своїми думками та міркуваннями сторони здійснюють виключно на стадії підготовчого слухання (до того, як розпочнеться розгляд справи по суті). Тобто відзив, відповідь на нього та заперечення направляються до суду у встановлені в терміни, але до розгляду справи по суті.

Якщо повна або часткова незгода з позицією позивача у відповідача виникає на етапі подачі заяви, єдиний спосіб правильно відреагувати на цей факт – заперечувати проти позову. Зробити це потрібно якомога раніше, а обґрунтувати свою позицію – переконливо.

В статті “Оспорювання батьківства (скільки коштує тест ДНК)” ми розповіли, як здійснюється передача прав на дитину, в тому числі при оскарженні спорідненості з неповнолітнім.

Відзив на позовну заяву в цивільному процесі

Розгляд будь-якої цивільної справи будується на засадах змагальності і рівності позивача та відповідача. Це означає, що у них є однакові права, щоб кожен міг довести обґрунтованість саме його позиції. Рішення виноситься на користь тієї сторони, яка приведе більше доказів. Сам суд за своєю ініціативою не займається їх збором.

Тому, ознайомившись із позовом та не погоджуючись із вимогами, можна приступати до складання відзиву на позовну заяву. Це прямо зазначено в ЦПК України. Заперечення може бути подано не тільки відповідачем, але й іншими учасниками процесу (третіми особами – із самостійними вимогами та без таких).

Відзив складається в письмовому вигляді і містить у собі позицію відповідача по усіх питаннях, з якими він не згоден повністю або частково.

Заперечення проти позову може стосуватися будь-яких сторін справи – як власне претензій позивача, так і можливих порушень з боку судового органу. Тому виділяють 2 групи таких документів: це заперечення…

 1. … матеріально-правового характеру – особа оскаржує обгрунтованість пред’явлення претензій. У документі описується суть незгоди, робляться посилання на законодавство та наводиться відповідна доказова база (документи, свідчення, відео-, аудіозаписи та інші).
 2. … процесуального характеру – коли відповідач фактично не намагається якось висловити незгоду із самим позовом. Однак наполягається на тому, що порушені способи проведення самого процесу.
Читайте також:  Повернення аліментів при оспорюванні батьківства (зразок позовної заяви)

Стосовно останнього випадка – причин для оскарження можуть бути такими:

 • по справі вже прийнято рішення, яке набрало чинності;
 • позивач без поважних причин порушив встановлені терміни подачі позову (порушений строк давності);
 • найчастіше порушення – звернення в сторонню судову інстанцію (порушення підсудності).

Може зустрічатися і комбінований варіант, коли претензії подаються і по суті, і у зв’язку із тим, що на думку відповідача або іншого громадянина були порушені певні норми процесуального законодавства.

Незалежно від характеру заперечень проти позову в цивільному процесі, форма, зміст, зразок документа не змінюються – відзив на позовну заяву складається в письмовому вигляді та долучається до справи нарівні з усіма іншими документами.

Колишня дружина отримала рішення суду та вимагає стягнення значної суми аліментів? Ви, в свою чергу, вимагайте зменьшення розміру зобов’язання. Які для цього потрібні документи ви дізнаєтесь, прочитав нашу статтю “Які документи необхідні для зменшення розміру аліментів?“.

Заперечення на позов: зразок 2018

Чітко встановленого зразка такого документа немає, разом з тим документ повинен містити такі дані:заперечення на позовну заяву

 • «шапка» із зазначенням повної назви судового органу, який розглядає справу, П.І.Б. та контактні дані позивача, відповідача, третіх сторін (якщо такі є);
 • описова частина – наводиться посилання на сам позов (назва, дата, по якій справі), факт незгоди із заявою. Наводяться посилання на законодавство, а також на докази;
 • прохальна частина – коротко зазначаються вимоги громадянина. Зазвичай, наводиться запис «Прошу відмовити у задоволенні вимог»;
 • додатки, в яких вказується перелік документів, на які посиліється відповідач;
 •  дата, підпис.
Зразок відзиву – заперечення на позовну заяву за новим ЦПК України 2018 року

Мотиви подання відзиву

Причини, що спонукали підготувати відповідь на позовну заяву та заперечувати проти пред’явлених претензій, можуть бути найрізноманітнішими:

 • повна незгода із позицією позивача. Відповідач може доводити відсутність своєї вини у заподіянні шкоди усіма можливими способами (подання документів, проведення експертизи або залучення свідків для дачі показань);
 • часткова незгода із доводами, викладеними у заяві;
Приклад:
Наприклад, відповідач признає наявність своєї вини у заподіянні шкоди позивачу, але заперечує проти заявленої до стягнення суми. У такому разі особа, не заперечуючи своєї вини, може подати розрахунки щодо визначення розміру шкоди, підкріпивши їх різними довідками та іншими документами.
 • вказівка на порушення процесуального характеру. В цьому випадку не обговорюється питання наявності вини, а робиться акцент на неправильне застосування положень ЦПК України, які перешкоджають законному розгляду цивільної справи. Наприклад, положення про неналежне залучення відповідача, неправильне визначення підсудності справи, закінчення строків позовної давності або сплаті держмита не в повному обсязі.

Як та в які строки подається відзив?

Право подання заперечень виникає з моменту звернення позивача із заявою.

До складання документу варто підійти відповідально. Адже його можна розцінювати як спосіб захисту прав та інтересів відповідача.

Відзив подається до суду, який розглядає справу. Можна заявити його особисто в засіданні, залишити в канцелярії або відправити заздалегідь поштою. Якщо ці дії за вашим дорученням виконує інша особа, то оформіть на неї довіреність в нотаріальній конторі. Головне, встигнути зробити це в процесі попереднього слухання.

Читайте також:  Сплата аліментів – порядок стягнення коштів на дитину

Підготувати заперечення проти позову слід за кількістю осіб, які беруть участь у справі та один примірник – суду для долучення до матеріалів цивільної справи. До нього також додаються всі документи, які підтверджують викладені доводи.

Важливо! Відповідач зобов’язаний направити свої оскарження та всі додатки (докази на паперовому, електронному носії) на адресу позивача та іншим учасникам провадження. А до суду надати документи, які підтверджують відправлення (квитанцію).

Строки подання відзиву встановлює суд та сповіщає відповідача. Термін повинен бути достатнім для збору доказів (в тому числі електронних).

Як ми зазначили раніше – подання відзиву – не обов’язок, а право відповідача. Якщо відзив на позовну заяву не надійшов, справа вирішується за наявними матеріалами.

До речі, ознайомтесь із актуальною статтею “Неофіційна сплата аліментів: як підтвердити, що батько утримує дитину?“.

Зміст заперечення проти позову

Відзив має бути коротким, але в той же час змістовним. Оскільки документ буде перебувати в цивільній справі, підійдіть до його написання серйозно (при перевірці законності винесеного рішення наглядові органи будуть знайомитися з текстом). Прямих вказівок з приводу його змісту в законі не міститься. Бажано дотримуватися наступної структури, яка склалася на практиці:

 • найменування судового органу;
 • відомості про відповідача або третю особу;
 • відомості про номер справи та сторони;
 • виклад своєї незгоди із посиланням на закони та докази. Конкретно вказати, які саме положення позову необгрунтовані;
 • прохання про відмову (повну або часткову) у задоволенні вимог позивача;
 • додатки;
 • дата складання, підпис.

Грамотно та лаконічно складений документ допоможе судовим органам чітко усвідомити позицію відповідача, проаналізувати її. Це значно сприяє досягненню позитивного результату.

Як ми зазначили раніше, заперечення можна подати в будь-який час підготовчого слухання – але до слухання справи по суті.

Важливо! Строк подачі відзиву встановлюється судом, але він не може бути меншим, ніж п’ятнадцять діб із дня отримання ухвали про відкриття провадження.

Подати документи може:

 • сам відповідач;
 • будь-яка третя особа, заінтересована в результаті судового процесу;
 • адвокат, який діє за договором про надання правової допомоги.

Відзив засвідчувати у нотаріуса не потрібно, держмито за його подання не справляється. Документ можна долучити до справи двома шляхами:

 • безпосередньо принести в канцелярію судового органу (секретарем ставиться відмітка про прийняття);
 • через пошту – краще завжди надсилати рекомендованим листом та робити це заздалегідь, щоб не затягувати терміни розгляду.

Текст слід скласти максимально коротко – на 1-2 сторінки.

У той же час потрібно навести вичерпний перелік заперечень, намагаючись вказати їх гранично конкретно. Бажано навести підставу для кожної незгоди у вигляді посилання на норму законодавства або документ, який служить доказом на користь відповідача.

Стиль викладу – максимально близький до офіційно-ділового: відсутність просторічних, емоційно-забарвлених слів і таке інше.

Таким чином, основна мета оскарження позову – обґрунтовано схилити суддю на свою сторону вже на початковій стадії розгляду справи.

Бажаєте розлучитися, але не знаєте, скільки часу займає розлучення в суді? Прочитайте нашу статтю.

Читайте також:  Аліменти в 2019 році: розмір, стягнення, нарахування (зразок заяви)

Чим відрізняється відзив від зустрічного позову та відкликання позовної заяви?

Не варто плутати відзив на позовну заяву зі зустрічною позовною заявою, що подається в порядку ст. 193 ЦПК України.

 1. Зміст заперечення на позовну заяву зводиться тільки до спростуванню або конкретизації основних положень самого позову. У ньому не можна пред’являти інші самостійні вимоги до позивачів. Якщо у відповідача теж є претензії матеріального чи іншого характеру, варто оформити їх у вигляді зустрічного позову.
 2. Зустрічний позов, на відміну від відзиву, являє собою не тільки письмове відображення незгоди з позивачем, але і зустрічні позовні претензії, на які вже позивач, в свою чергу, має право подати відгук.

Зустрічний позов складається за загальними правилами ЦПКУ. Його подача супроводжується оплатою збору.

Суд повинен роз’яснити відповідачу його право направити зустрічний позов.

Коли можна подати зустрічний позов?

Подати зустрічний позов можна у термін, відведений для поданні відзиву. При цьому може бути 2 варіанти подачі:

 • Одночасно із заявою позивача – тоді обидва позови розглядаються спочатку, в рамках однієї справи.
 • В будь-який час , встановлений суддєю для поданні заперечення на позовну заяву.

Позовна заява зустрічного характеру оформляється так само, як і заява позивача, та складається із трьох ключових розділів:

 1. Вступна частина (шапка), де, як зазвичай вказується найменування суду, П.І.Б. позивача, відповідача, всіх зацікавлених сторін.
 2. Описова і прохальна частини – власне основний текст заяви, в якій зазначаються претензії, при необхідності – посилання на статті закону, а також на доказові документи. Окремо прописується вимога, яку громадянин просить визнати.
 3. Висновок, в якому наводиться перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви. Ставиться дата, підпис.
Зразок зустрічної позовної заяви  за новим ЦПК України 2018 року

Основна вимога до зустрічного позову – не допустити суттєвих помилок (П.І.Б., реквізити, контакти, найменування суду тощо). Якщо допущені юридичні помилки (наприклад, громадянин помилково послався на статтю), неправильно встановлена ціна позову, всі вони виправляються по ходу процесу. Такі помилки не можуть бути підставою для неприйняття заяви.

Важливо! Слід також розуміти, що зустрічний позов – це не претензії до позивача взагалі, а тільки ті, що пов’язані з цим позовом по суті. Тобто задоволення зустрічної заяви має повністю або частково виключати можливість позитивного рішення щодо початкового.

Приклад:
Суть початкового позову: виключити можливість бачитися з дітьми батькові.

Зустрічний позов: надати таку можливість.

Якщо зустрічний позов направляється в процесі спрощеного провадження, суддя переходить до розгляду справи по правилам позовного провадження – виносить відповідну ухвалу.

До речі, якщо ви подали заяву до суду, але припустилися помилки, позовні вимоги можна уточники. Більш доклаждно про це ми розповіли у статті “Уточнення позовних вимог згідно з ЦПКУ від 2018 року“.

Зверніть увагу!

 • У зв’язку з частими змінами в законодавстві інформація може стати неактуальною швидше, ніж ми встигаємо її оновлювати на сайті.
 • Всі випадки індивідуальні та залежать від багатьох факторів.
 • Тому для вас працюють безкоштовно експерти-консультанти! Розкажіть про вашу проблему – ми допоможемо її вирішити! Запитайте прямо зараз!

1
Отправить ответ

avatar
1 Тем комментариев
0 Ответов
1 Подписчиков
 
Популярный комментарий
Популярное обсуждение
  Подписка  
новейшим старейшим рейтингу
Уведомления of
Черевко
Гость
Черевко

Доброго вечора, я пропустила строк для подання зустрічного позову, так як відкрила старий ЦПК і гадала , що в мене є час. Чи можливо продовжити процесуальний строк

wpdiscuz   wpDiscuz