Все про клопотання в цивільному та кримінальному процесах – як та ким складається, як подається, як розглядається?

Сьогодні в інтернеті існує безліч зразків клопотання, які можна скачати та використовувати в роботі. Але, не дивлячись на це, при складанні документу виникають деякі труднощі.

В цій статті ми розповімо, які клопотання існують, хто може подавати документ, як вірно його скласти та як направити адресату (так, і з цим питанням іноді виникають труднощі). А також надамо можливість скачати найбільш поширені зразки клопотань.

Що таке клопотання і коли воно потрібно?

З юридичної точки зору клопотання – це офіційне прохання на адресу державного або іншого органу чи установи, які наділені повноваженнями на розгляд та вирішення окремих питань.

Дехто вважає, що складають цей документ виключно юристи та адвокати, і направляють у різні інстанції – до суду, в прокуратуру, в органи досудового слідства, тощо. Але ж якщо необхідно затвердити відповідне рішення, клопотання (в деяких випадках – подання) готують керівники певних структурних підрозділів підприємств, організацій, установ, та направляють до вищих інстанцій. Крім цього, документ може бути складений та направлений до відділу освіти (з проханням виділити дитині місце в дошкільному закладі), керівництву (про зняття стягнення або заохочення співробітника).

Якщо документ передбачає дотримання встановленого зразка (приміром, клопотання у територіальний відділ освіти), шаблони можна отримати безпосередньо в установі або на офіційному сайті. Зразків, які були б прийняті законодавцем, як правило, не існує. Кожна установа встановлює власну форму та вимагає її дотримання. Безумовно, відхилення від такої самопроголошеної форми не може бути підставою для визнання документу недійсним. Разом з тим бездоганне дотримання форми допоможе зберегти масу часу та нервових клітин.

Оскільки ви знаходитеся на сайті, де надаються юридичні консультації, ми будемо говорити саме про клопотання, які готуються та подаються до суду, слідчому судді, до правоохоронних органів або прокуратури.

Клопотання або заява?

Чітка різниця між цими двома документами на перший погляд відсутня.

Але це на перший погляд. Клопотання – це фактично прохання особи. Тоді як заявою являється звернення у зв’язку із реалізацією певних прав. В заяві можуть бути викладені думки, відомості, положення, прохання або інша інформація. Крім того, у заяві можна висловити не тільки прохання, але й заперечення відносно конкретних дій, чи позицію відносно якого-небудь факту.

Не знаєте, що подавати – клопотання до суду, або заяву? Якщо в статті Кодексу вказано, що по певному питанню подається заява – потрібно подавати саме заяву (письмову або усну).

Читайте також:  Відзив - заперечення на позовну заяву (зразок)

Як написати клопотання?

Незалежно від того, оформляється цей документ в цивільному, адміністративному або кримінальному процесі – він повинен відповідати нормам відповідної галузі права.

Які взагалі бувають звернення? Як ми сказали раніше, існує безліч видів цього процесуального документу. Наприклад…

В цивільному, адміністративному процесі бувають клопотання…

 • про розстрочку або звільнення від сплати судового збору;
 • про виклик свідка;
 • про уточнення вимог;
 • про перенесення судового засідання;
 • про перехід до спрощеного провадження;
 • про видачу копії технічного запису;
 • про витребування доказу;
 • про слухання справи у відсутності сторони (позивача або відповідача);
 • про залучення спеціаліста і так далі.

В кримінальному процесі є такі клопотання…

 • про обрання запобіжного заходу (або про його зміну);
 • про застосування технічного засобу;
 • про проведення окремих слідчих дій (наприклад, про виклик свідків, проведення судово-економічної експертизи, тощо);
 • про закриття кримінального провадження;
 • про об’єднання кримінальних проваджень в одне провадження та визначення підсудності;
 • про звернення застави в доход держави;
 • про ознайомлення з матеріалами і таке інше.

В цивільному процесі клопотання, як правило, складаються та подаються до суду сторонами процесу – позивачем або відповідачем, а також їх законними представниками.

У кримінальному процесі процесуальний документ може подаватися…

 • сторонами по справі (підозрюваним, потерпілим), законним представником сторони, експертом, працівником слідчого відділу чи прокуратури;
 • на стадії досудового слідства, при ознайомленні з матеріалами справи (слідчому, прокурору або слідчому судді), або ж при розгляді справи в суды.

Як написати клопотання до суду або правоохоронних структур? Вимоги до даного документу єдині – він повинен містити наступні елементи:

Шапка –

 • найменування та поштова адреса суду, органу досудового слідства, прокуратури;
 • Ф.І.Б. судді (якщо провадження по справі відкрито);
 • анкетні дані заявника – П.І.Б., місце проживання та реєстрації, контактні номери телефонів;
 • дані представника – П.І.Б., адреса для листування, контактні номери телефонів, номер та дата видачі свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю (якщо клопотання подається представником-адвокатом);
 • номер справи.

Описова частина –клопотання

 • зазначається підстави для звернення – з приводу якого факту звертається особа;
 • докази (на підставі чого клопотання повинно бути задовільнено);
 • посилання на нормативно-правову базу;

Суть прохання –

 • які дії потрібно виконати.

В кінці вказується перелік документів, на які посилається особа, проставляється підпис, дата.

Читайте також:  Все про судовий збір в Україні (звільнення, повернення, калькулятор розрахунку, зразок заяви)

Як краще – написати клопотання від руки, або надрукувати на комп’ютері. Безумовно, документ краще підготувати заздалегідь та надрукувати. Але бувають ситуації, коли документ складається на місці проведення слідчої дії (наприклад, при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження або при проведенні обшуку). В таких випадках звернення можна написати власноруч, але не забувати про структуру та посилання на норми закону.

Зразок клопотання

Клопотання в цивільному процесі

Подання клопотань, заяв або заперечень до суду регулюється ст. 182 ЦПК України.

Так, згідно закону, звернення може бути подано як усно, так і письмово. Усні клопотання заносяться у протокол судового засідання, письмові – приєднуються до матеріалів справи.

За якою формою та змістом повинен бути документ – про це ми розповіли раніше. Єдиний нюанс – якщо документ подається юридичною особою, в шапці необхідно сказати повне найменування, юридичну та фактичну адресу, код ЄДРПОУ.

Якщо заявник бажає, щоб суд виніс відповідну ухвалу, до клопотання можна додати проект такої ухвали.

У складній справі документ доцільно надавати у письмовому вигляді. При винесені негативного рішення, відмова у задоволенні клопотання може стати підставою для перегляду такого рішення у касаційній чи апеляційній інстанції.

Відмова в задоволенні не перешкоджає повторному зверненню із таким же самим питанням.

При подачі документу до  суду, другій стороні, перш за все, необхідно визначитися із такими питаннями:

 • Чи являється звернення законним?
Приклад:
Приміром, якщо відповідач заявляє клопотання про виклик та допит свідків щодо преюдиціальних фактів (таких, що раніше встановлені судом в іншій цивільній справі), позивач повинен протестувати – вимоги не можуть бути задоволені, оскільки конкретна обставина вже встановлена в суді.
 • Чи має доказове значення по справі обставина, в підтвердження якої направляється звернення?
 • Чи допустимі докази, відносно яких подано клопотання до суду?

Подання та розгляд клопотання в кримінальному процесі

Перш за все треба відмітити, що закон обмежує коло осіб, які мають право подавати клопотання до суду (слідчому судді) або слідчому в кримінальному процесі. До таких осіб входять сторони захисту та обвинувачення (особи з  відповідним статусом):

 • потерпілий, його законний представник, адвокат;
 • підозрюваний, також його представник або адвокат;
Зверніть увагу! Свідки не мають право подавати клопотання. Якщо таке сталося, особа, яка проводить досудове слідство, формально але цілком законно відмовить у задоволенні.

Зразок клопотання

Читайте також:  Порядок стягнення аліментів в суді (зразок позовної заяви)

Якщо в документі викладено прохання про проведення окремих процесуальних дій, слідчий або прокурор зобов’язані розглянути звернення в 3-денний термін – винести відповідну постанову:

 • клопотання задовольнити повністю;
 • задовольнити частково;
 • відмовити у задоволенні.

Після чого про прийняте рішення сповіщається особа, яка подала клопотання – їй вручається постанова, або надсилається поштою (при наявності об’єктивних причин невручення).

Якщо прохання задовольняється, органи слідства або прокуратури повинні виконати зазначену в документі дію.

Приклад:
Наприклад, якщо заявлено клопотання про проведення слідчих дій, слідчим або прокурором проводиться така відповідна дія, а сторона повідомляється про її проведення та рішення, що було прийняте.

Якщо у задоволенні відмовлено (повністю або частково), посадова особа повинна мотивувати своє рішення. Після отримання постанови про відмову, заявник має право звернутися до вищого керівництва, наглядової інстанції або до суду із відповідною скаргою.

Згідно ст. 93 ч. 3 КПК України, постанову про часткову або повну відмову у задоволенні клопотання, винесену органами слідства або прокуратури, можна оскаржити слідчому судді. В ст. 303 КПК України зазначений перелік дії або бездіяльності посадових осіб, які можна оскаржити:

 • невнесення відомостей до ЕРДР;
 • про зупинення слідства;
 • про закриття провадження;
 • про відмову у признанні потерпілим;
 • рішення при застосуванні заході безпеки і таке інше.

Скарга подається на протязі 10 діб з моменту прийняття відповідного рішення. Якщо рішення оформлено постановою, термін оскарження починає спливати з моменту отримання постанови особою, якій було відмовлено.

Після розгляду скарги на відмову у задоволення клопотання, слідчий суддя виносить одну із ухвал:

 • скасовує постанову слідчого або прокурора;
 • зобов’язує припинити певні дії;
 • зобов’язує вчинити певні дії;
 • відмовляє у задоволенні скарги.

Рішення слідчого судді на дії чи бездіяльність слідчого/прокурора не оскаржується. З даного правила є виняток – оскарження можливе, якщо слідчий суддя не задовольнив скаргу на постанову про закриття кримінальної справи (провадження).

Отправить ответ

avatar
  Подписка  
Уведомления of