Спадщина через суд (зразок позовної заяви)

Якщо нотаріус відмовив у відкритті спадкової справи, правонаступнику слід звертатися до суду. Найчастіше така відмова правомірна та обґрунтована, а факти, що стали підставою для відмови – підтверджуються документально. Але якщо спадкоємець вважає дії нотаріуса незаконними, він може оскаржити їх у судовому порядку.

Звернулися до нотаріуса і отримали відмову у вчиненні нотаріальної дії? Вимагайте письмову довідку або постанову. Усна відмова – неприпустима.

В якому випадку спадщина оформляється через суд?

Нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва про права на спадщину в наступних ситуаціях:

 • є кілька претендентів на спадкове майно, і між ними існує спір з питань поділу спадкової маси;
 • виникають труднощі з визначенням часток спадкоємців;
 • порушений 6-ти місячний термін на оформлення спадщини;
 • у разі визнання заповіту або свідоцтва недйстними;
 • у разі визнання спадкоємця недостойним;
 • відсутні документи, що підтверджують родинний зв’язок спадкодавця та спадкоємця;
 • відсутні документи на право власності на майно;
 • якщо інші спадкоємці вже отримали свідоцтво про прийняття спадщини.

Крім цього, з позовом звертаються правонаступники, які фактично прийняли спадщину і бажають оформити таке прийняття юридично. Все про фактичне отримання спадку – в нашій статті “Встановлення факту прийняття спадщини“. До речі, в статті “Заява про встановлення факту прийняття спадщини” ми розповіли, як скласти позов та представили типовий його зразок.

Причини звернення до суду – різноманітні.

Суперечка між правонаступниками

Левова частка спорів виникає з причин невдоволення розподілом часток, в основному при спадкуванні за законом. Кожен правонаступник може визначити належну йому частку в судовому порядку. Нотаріус у такому разі призупиняє оформлення свідоцтва до прийняття рішення судом. У разі прийняття рішення про збільшення частки спадкоємця, відбувається натуральний виділ, якщо це неможливо – виплачується вартість частки. При цьому згода правонаступника на виплату компенсації не потрібна.

Порушення строків приняття спадщини

З моменту відкриття процедури у правонаступників є 6 місяців для подання документів про видачу свідоцтва. У випадку недотримання терміну, його відновлення можливе тільки в суді. Підстави для порушення повинні бути вагомими, інакше суд відмовить у задоволенні позову.

Якщо у особи виникає право на спадщину в результаті відмови іншого спадкоємця або визнання його недостойним, строк прийняття спадкового майна новим правонаступником – 6 місяців з дня виникнення такого права.

Оспорювання заповіту

Читайте також:  Оформлення спадщини неповнолітнім

Волевиявлення спадкодавця можна оскаржити повністю або в певній частині, з дотриманням строків позовної давності. Якщо суд визнає недійсною будь-яку частину заповіту, решта тексту не втрачає юридичної сили. Підстави для визнання документа недійсним можуть бути як загальні (прямо вказані у ЦК), так і спеціальні (наприклад, некоректне оформлення заповіту).

Якщо вас цікавить питання, як скласти заповіт, прочитайте нашу статтю “Спадщина за заповітом: порядок оформлення, форма і зміст“.

Визнання спадкоємця недостойним

Спадщина через суд

Закон встановлює коло осіб, які здійснили навмисні протиправні дії та позбавляються права на прийняття спадщини. Протиправність діяння має бути підтверджено судовим рішенням. Суд визнає спадкоємця недостойним, якщо його дії були спрямовані на отримання вигоди щодо спадкової маси. Наприклад, правонаступник намагався прискорити відкриття спадщини або збільшити власну частку.

Відсутність документів, що підтверджують родинні зв’язки із спадкодавцем

Бувають випадки, коли правонаступник загубив свідоцтво про народження або про шлюб, а органи РАГСу не мають копій. Дана категорія справ досить поширена і непроста. Суддя не повірить на слово, обов’язок доказування лежить на позивачеві. Заявнику потрібно надати докази спорідненості – показання свідків, фотографії, відеозаписи, листування та інше.

Відсутність документів про власність

До складу спадкової маси включаються речі, що належали спадкодавцеві. Часто буває, що останній не встиг за життя приватизувати квартиру і вона не увійде в спадкову масу. Разом з тим, правонаступники приймають у спадок не тільки майно, а також права. І якщо при житті спадкодавець виразив волю на приватизацію об’єкта нерухомості, спадкоємці мають право через суд визнати право власності на такий об’єкт.

Визнання свідоцтва недійсним

Деякі спадкоємці вважають, що прийняття майна або його частини іншими правонаступниками порушують їх власні права. Якщо суд визнає раніше видане свідоцтво недійсним, право на власність і всі договори, пов’язані з переходом майна на підставі такого свідоцтва, також визнаються недійсними. Запис про перереєстрацію спадкового об’єкта нерухомості також анулюється.

Який суд розглядає спадкові справи?

Правонаступник, отримавши відмову нотаріуса в оформленні свідоцтва, перш за все повинен визначити, який суд буде розглядати його заяву. При розгляді справ даної категорії діють наступні правила підсудності:

 • Розглядом позовів про задоволення вимог, які випливають із спадкових правових відносин, займається суд за місцем проживання відповідача – фізичної особи, або за місцем знаходження юридичної особи.
 • Заяви про встановлення юридичного факту розглядаються суди за місцем проживання позивача.
 • В суд за місцем розташування об’єкта нерухомості слід звернутися позивачу, що бажає підтвердити факт володіння і користування майном.
 • Якщо виник спір, предметом якого є декілька об’єктів нерухомості, позов направляють за місцем розташування одного з об’єктів.
 • Якщо місце відкриття спадщини і місця розташування об’єкта нерухомості не збігаються, позов розглядається судом за місцем розташування об’єкта. Такий же принцип вирішення спору і в разі розділу нерухомості.
Читайте також:  Свідоцтво про право на спадщину: порядок, місце, строк видачі

Як правильно скласти позовну заяву?

Який суд розглядає спадкові справи?

Від того, наскільки грамотно складений позов, залежить успіх справи. Форма позову повинна відповідати вимогам ЦПК, в ньому повинна відображатися наступна інформація:

 • найменування та адреса суду;
 • П.І.Б. позивача, дата народження, адреса;
 • П.І.Б. відповідача, дата народження, адреса;
 • П.І.Б. спадкодавця, дата народження і смерті, адреса останнього місця проживання та реєстрації;
 • вартість усього спадкового майна або його частини;
 • данні, що підтверджують право особи бути претендентом на майно (наводяться документи про ступень спорідненості, інформація про черговість спадкування, про наявність або відсутність заповіту і таке інше);
 • данні про інших правонаступників;
 • інформація про спадкову масу;
 • причини звернення;
 • позовні вимоги;
 • посилання на нормативно-правові акти;
 • список документів, що додаються;
 • підпис, дата.

Заява подається в оригіналі (для суду) з додатком копій – для кожного з відповідачів і третіх осіб.

Зразок позову про визначення додаткового строку для надання заяви про прийняття спадщини Зразок позовної заяви про визначення права власності на спадкове майно Зразок позовної заяви про визнання права власності на нерухоме майно у порядку спадкування за законом

 

Які документи подаються в суд?

Судове рішення ґрунтується тільки на документально підтверджених фактах. Потрібно заздалегідь підготувати, і з позовною заявою направити в суд документи, передбачені ЦПК. Це значно прискорить процес слухання.

Отже, заявник з позовом надає в суд наступні документи:

 • копію свідоцтва про смерть спадкодавця;
 • копії документів правонаступників (паспорта, свідоцтва про народження, шлюб, зміну прізвищ та інші);
 • довіреності (якщо у справі беруть участь представники);
 • правовстановлюючі документи на спадщину (договори, свідоцтва, заповіт);
 • документи, що підтверджують факти (квитанції, договора, медичні висновки, закордонні паспорти і так далі);
 • про відмову нотаріуса у вчиненні нотаріальних дій – копію довідки-відмови, постанови;
 • у справах про поновлення строку оформлення спадщини – документи, що підтверджують поважність причини пропуску строків (довідка з медустанов, про звільнення особи з місць позбавлення волі, про перебування у тривалому відрядженні, експедиції і таке інше);
 • рішення судів, що мають значення при розгляді позову;
 • довідки, фотографії, аудіо – та відеозаписи, пояснення свідків та інше.
Читайте також:  Скільки коштує оформлення спадщини (витрати при вступі у спадщину в Україні)

Цивільний кодекс не встановлює чіткий перелік причин, значимість яких є підставою для відновлення терміну оформлення спадщини. Однак якщо цей строк пропущено, до збору доказів потрібно підійти з усією відповідальністю.

Суд без проблем відновлює терміни пропуску неповнолітнім, недієздатним або особам з обмеженою дієздатністю.

Судовий збір

Розмір оплати за розгляд позову(в тому числі зустрічного), залежить від характеру вимог і визначений в ЗУ «Про судовий збір».

Немайнові спори не підлягають оцінці та оподатковуються фіксованим розміром державного мита. У справах про:

 • поновлення строків;
 • факту прийняття;
 • оскарження заповіту – держмито для фізичних працездатних осіб становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму.

Закон дозволяє спадкодавцеві заповідати майно юридичним особам, хоча на практиці таке зустрічається нечасто.

При розгляді заяв майнового характеру (наприклад, про визнання права власності, розрахунок державного мита), судовий збір залежить від ціни позовних вимог та становить 1% від уіни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімум та не більше 5 розмірів.

Держмито, сплачене в суді по спадкових справах, так само як і інші судові витрати, при позитивному рішенні може бути стягнуто з відповідача. Це прохання потрібно викласти в позовній заяві.

Більше про те, як оформити заяву про прийняття спадщини, ми розповіли в цій статті.

Зверніть увагу!

 • У зв’язку з частими змінами в законодавстві інформація може стати неактуальною швидше, ніж ми встигаємо її оновлювати на сайті.
 • Всі випадки індивідуальні і залежать від багатьох факторів.
 • Тому для вас працюють безкоштовно експерти-консультанти! Розкажіть про вашу проблему – ми допоможемо її вирішити! Запитайте прямо зараз!

Цю статтю шукають за тегами: спадщина оформлення,  оформлення спадщини,  оформлення прав на спадщину,  документи для оформлення спадщини,  оформлення спадщини 2018,  позов про визнання права власності на спадкове майно

11
Отправить ответ

avatar
7 Тем комментариев
4 Ответов
6 Подписчиков
 
Популярный комментарий
Популярное обсуждение
  Подписка  
новейшим старейшим рейтингу
Уведомления of
Ніла
Гость
Ніла

доброго дня .батько помер 15.08.2019 ,заповіту не було. спадкоємці я і мій брат . пропущений строк вступу у спадщину .(земельна ділянка).Чи можливо поновити право на спадщину , і які дії необхідно вчинити?

Іра
Гость
Іра

Доброго дня!Моє питання стосується спадкового права. У травні місяці 1999 року помер дідусь.За життя ним не було складено заповіту. По його смерті залишився пай (його було переоформлено на бабусю – дружину покійного діда) та будинок у селі, який по смерті діда не було переоформлено ніким із спадкоємців. На момент смерті і до смерті разом із дідом проживали та були зареєстровані – бабуся, моя мати та я (внучка). 2011 року помирає бабуся, яка залишає заповіт, в якому розподіляє цей сільський будинок між мною – внучкою та моєю мамою в рівних частках. Згідно довідки на спадщину до смерті і після смерті бабусі,… Читать далее »

Тамара
Гость
Тамара

Моя мама померла 27.04.2018р. Пенсійний фонд їй нарахував, але не виплатив кошти по ЧАЕС. У нотаріуса я вже оформила свідоцтво на право власності на ці кошти, а тепер мені треба подати позовну заяву на зміну отримувача цих виплат. Прошу скинути зразок позовної заяви до суду.

вікторія
Гость
вікторія

добрий день.Моя мама померла 12 січня 2018р.Я зібрала вже всі документи,щоб переоформити на себе будинок і ділянку землі в 21 соток,які залишилися від мами.Але нотаріус відмовляється оформляти на мене спадщину, оскільки в даний будинок прописаний і мій рідний брат,який вже 3,5 роки живе закордоном і за даною адресою за ці 3,5 р ніразу нез*являвся.Після смерті батька ми залишилися з мамою удвох.Мама заповіт не залишила.Порадьте будьте ласка ,які мені потрібні документи ,щоб оформити на себе спадщину через суд?Дякую

Юлія
Гость
Юлія

У 2002 році Було видане свідоцтво про право на спадщину, а один із спадкоємців який був на той час неповнолітнім був прихований від нотаріуса та не був сповіщенний. Зараз він є повнолітній і тільки дізнався про спадщину частка якої мала йому належати за законом. Чи може він зараз визнати свідоцтво про спадщину недійсним та спадкоємця який його отримав недостойним . Які документи має надати нотаріус який видав те свідоцтво позивача для пред’явлення до суду?

Леонід
Гость
Леонід

є рішення суду на спадок але не вказані паї на землю.що для того треба щоб паї ввійшли в спадок ,і скільки це буде стоїть.

Тетяна
Гость
Тетяна

Чи порушує закон постанова не надавши документи особі яка подавала заяву про вступ на спадщину у відповідні строки(надаючи ніяких спірних питань з родичами)?за 9 місяців говорить,що не може ще підготувати документи

wpdiscuz   wpDiscuz